Zes jaar geleden gaf de provincie te kennen het 300hectare groot agrarisch gebied De Keer te willen omvormen tot een industriezone. Minstens 200hectare zou voorbehouden worden aan bedrijven die de aanvoer van grondstoffen of uitvoer van afgewerkte producten over het water willen realiseren.

'De bedoeling is de haven van Antwerpen en Antwerpen zelf te ontlasten van zwaar verkeer', zegt woordvoerster Veerle Verhulst van de Keer. 'Maar buiten allerlei andere problemen, stuit men op het feit dat hier geen ontsluiting bestaat of kan aangelegd worden voor een dergelijke industriezone.'

Actievoerders

Een kleine delegatie van actievoerders werd ontvangen door de Vlaamse administratie voor een stand van zaken. 'De Vlaamse administratie reed zich klem in het dossier omdat er geen oplossing is voor het mobiliteitsprobleem. Daarom worden de plannen voor minstens anderhalf jaar opgeschort en worden twee bijkomende onderzoeken opgestart: één voor een tweede spoorontsluiting en één voor de E313. Pas als beide studies afgerond zijn, wordt het milieueffectenrapport (MER) afgewerkt. Na zes jaar voorbereiding en studeren staat de Vlaamse regering dus nog geen stap verder met haar plannen. Dat hadden de meer dan honderd gezinnen die hier wonen en de landbouwers die hier de dagelijkse kost verdienen hen zes jaar geleden eigenlijk ook al kunnen vertellen', zegt Verhulst.

'Maar hoe groot het mobiliteitsprobleem ook is - denk maar aan het dagelijks infarct van de E313 - het gaat niet alleen daarom', zegt ze. 'Er zijn natuurlijk ook de problemen van fijn stof, geluidsoverlast, sluikverkeer en een groeiende nood aan open ruimte. Mag ik er trouwens op wijzen dat ten tijde van het MER meer dan 2.000bezwaarschriften zijn ingediend.'

'Waanidee'

'De Vlaamse regering komt nu tot hetzelfde besluit. Maar in plaats van de plannen definitief af te voeren, blijft men vasthouden aan het waanidee. Het is onmenselijk. Zes jaar lang al leven de bewoners met de druk van onteigening. Dat is geen deugdelijk bestuur. Wie na zes jaar zoeken nog niets vindt, moet stoppen met zoeken. Wij eisen dat het gebied niet langer als zoekzone wordt voorbehouden maar weer wordt vrijgegeven, zodat de landbouwers weer kunnen investeren in hun bedrijven en de particulieren in hun woningen. Bovendien willen wij inzage in de studies die tot op heden werden uitgevoerd. Het plan-MER is voorlopig stopgezet vanwege de onmogelijkheid om het mobiliteitsprobleem op te lossen. Wij wensen inzage in de voorlopige resultaten waarop men zich baseerde om de studies stop te zetten', besluit Verhulst.

www.reddekeer.be