RED DE KEER      
 
 RECENTE BERICHTEN 
 DIT IS DE KEER 
 INDUSTRIE OP DE KEER? 
 HIER GEEN INDUSTRIE! 
 DAAROM: ACTIE! 
 DE KEER IN DE MEDIA 
 CONTACT 
 HOME 
 
Links
OpenRuimte AdemRuimte
 

OpenRuimte AdemRuimte:

Meer dan dertig verenigingen en actiegroepen – waaronder ook Red de Keer - bundelen hun krachten voor het behoud van open ruimte en ademruimte. Het manifest OpenRuimte AdemRuimte verduidelijkt hun standpunt en de website www.openruimteademruimte.be
brengt de probleemgebieden in kaart. Je kunt deze actie steunen door het manifest te ondertekenen.  ...meer...

MER
 

ENA:

www.mervlaanderen.be
voor het plan-MER (milieueffectrapport), dat nu wordt gestart, en waarvan de kennisgeving ter inzage lag tot 16/3/2008.
Dat onderzoek gaat over het hele ENA, dus langsheen het hele Albertkanaal. En eveneens voor het aparte plan-MER voor het ENA-onderdeel De Keer, dat tot 30 juni 2008 ter inzage ligt en waarbij dus nog tot die uiterste datum opmerkingen kunnen worden ingediend, heel eenvoudig: per brief of per mail.

www.vlaanderen.be/ena

Blijf op de hoogte en abonneer gratis op de digitale nieuwsbrief ‘Economisch Netwerk Albertkanaal’, een uitgave van het Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal. Dat doe je door te mailen naar het projectsecretariaat ena@vlaanderen.be.

RED DE VOORKEMPEN
  http://users.pandora.be/vzw_reddevoorkempen/
BOND BETER LEEFMILIEU
  http://www.bondbeterleefmilieu.be/