RED DE KEER      
MENU MENU 
 
 

‘Geen industrie op De Keer’:
ik wil er mij mee voor inzetten!

hou mij op de hoogte van elke nieuwe actie of vergadering
ik geef een financieel steuntje op 035-5868731-78
     met vermelding ‘steun Red de Keer’
ik vul hieronder in het invulkader in op welke manier ik wil meehelpen
     (folders bussen, praktische klusjes, organiseren, vergaderen, acties,
      juridisch advies,…)

Naam :  
Straat, nr :  
Postcode :  
Gemeente :  
Telefoon :  
E-mailadres :  
Commentaar :
 
 
MENU MENU