RED DE KEER      
MENU MENU 
 

9 maart 2008:
buurtvergadering
3 maart 2008:
bezoek aan minister Van Mechelen

Zondagvoormiddag 9 maart liep café De Eenhoorn al snel vol met wel 100 belangstellenden uit De Keer, want Red de Keer gaf uitleg over de stand van zaken. Een delegatie was gaan praten met Vlaams minister Van Mechelen (Open VLD - o.a. verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening). Uit het gesprek met de minister bleek ondubbelzinnig dat de regeringsplannen voor De Keer heel reëel waren; 200 ha van de agrarische ruimte zou moeten plaats ruimen voor industrie. De minister erkende wel dat het een ‘moeilijk’ gebied was door de problemen rond de mobiliteit, de actuele bewoning,... en hij zal o.a. daarom de resultaten van de studies afwachten voor een definitieve beslissing. Ook een nul-scenario, dus De Keer die toch groen blijft, is nog altijd niet uitgesloten, hoopt Red de Keer te mogen opmaken uit het gesprek met de minister.

 

Een ander aspect waar de buurtbewoners over werden geïnformeerd, was de kennisgevings-fase van het plan-MER (Milieueffectrapport) voor de ENA-industrieplannen langsheen het hele Albertkanaal van Antwerpen tot Hasselt. Tot 16 maart kon de bevolking opmerkingen toe-voegen aan het opzet van die studie. In De Eenhoorn tekende bijna iedereen de lijst met opmerkingen die door Red de Keer was opgemaakt, met deskundige ondersteuning van de specialisten van Red de Voorkempen.

 
MENU MENU