RED DE KEER      
MENU MENU 
 

11 december 2007:
Seveso-bedrijven op De Keer? Persconferentie

We moesten – via het internet! - vernemen dat over onze hoofden heen, De Keer bestudeerd wordt als mogelijke vestigingsplaats voor Sevesobedrijven. Dat betekent: gevaarlijke en giftige producten (productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen zoals raffinaderijen, petro-chemische sites, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen).

In dat onderzoek komen we er ‘goed’ uit als mogelijke Seveso-vestigingsplaats: want hier woont niemand en zijn er geen landbouwers of waardevolle natuur om mee rekening te
houden – “bewoning = 0”, aldus het onderzoek. Met ‘bewoning’ wordt in die normen bedoeld: woonkernen van meer dan 5 huizen dicht bij elkaar. Als je dus meer dan een paar tiental meters van mekaar woont, woon je hier niet, besta je niet. Ook de mensen aan de overzijde van de Keerbaan / Oelegemsteenweg (= net buiten het Seveso-gebied) zijn geen bewoning om mee rekening te houden, zelfs als daar wél meer dan 5 huizen naast elkaar staan.

Red de Keer belegt een persconferentie en verkrijgt daarbij de steun van Red de Voorkempen, de Boerenbond, en Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. We krijgen veel persartikels en een uitgebreid verslag op ATV.

 
MENU MENU