RED DE KEER      
MENU MENU 
 

14 september 2006:
politiek debat met alle partijen van Ranst

De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet veraf meer. We organiseren een lokaal debat met alle politieke partijen van Ranst over wat het ontwerpstructuurplan (GRSP) zegt over De Keer.
Een tot de nok gevulde zaal (150 aanwezigen!):

aanhoort beloftes;
verneemt de motivaties van ingenomen standpunten;
is verbaasd over hoe merkwaardig door bepaalde partijen enerzijds lokaal ingenomen standpunten kunnen verschillen van anderzijds op Vlaams niveau gehanteerde programmapunten;
en is sporadisch ook verbijsterd over hoe nietszeggend sommige verklaringen zijn.
debat   debat
 
MENU MENU