RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Juni 2006:
zwarte vlaggen en borden

We versieren de hele buurt – tot ver daarbuiten - met zwarte vlaggen, raamaffiches en tuinborden. Het gemeentebestuur geeft immers op de ENA-regeringsplannen niet het antwoord dat wij wilden: de totale afwijzing van nieuwe industrie op De Keer. Deze actie gebeurt in samenwerking met Red de Voorkempen, die ook in Wommelgem (waar ook een deel van het bedreigde gebied ligt) actie voeren.

In het ontwerp van GRSP (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) van Ranst wordt het geplande industrieterrein inderdaad voor het grootste deel aanvaard. Een klein deel wordt geschrapt, maar een groot deel wordt toch nog ingekleurd als zoekzone voor industrie – waar ook gezinnen wonen en landbouwers werken.
Indien de regeringsplannen doorgaan, koppelt het gemeentelijk structuurplan daar wel strenge eisen aan vast, o.m.: alle verkeer van industrieterreinen (ook de reeds aanwezige verkeersoverlast) mag de woonkernen niet (langer) belasten maar moet via een gesloten systeem van en naar de autosnelweg. Velen geloven niet dat de gemeente zo’n eis kan hard maken.

 
MENU MENU