RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunt Red De Voorkempen

Deze erg actieve organisatie heeft reeds jarenlang deskundigheid opgebouwd in de hele regio, en zulks op velerlei vlak. Daar kon Red de Keer al meermaals dankbaar gebruik van maken. Ook hun recente kritiek op de mobiliteitsproblematiek voedde de standpunten van Red de Keer: de autosnelwegen en aanverwante wegen zitten overvol. Een bijkomend bedrijventerrein met nóg meer druk op het wegennet is hier niet op zijn plaats.

Klik hier voor hun uitgebreide analyses en standpunten,
onderaan doorklikken naar Wommelgem-Wijnegem-Ranst.

Citaten uit een van hun tijdschriften (Ledenblad Jg3/1, p. 32):

“De provincie, gemeenten en andere lobby’s zeggen dat er een tekort is aan bedrijventerreinen. Dat is eigenlijk een loopje nemen met de waarheid. Op basis van bodemonderzoeken zijn er nu 16.553 gekende verontreinigde gronden; dat is ongeveer 77 % van de 21.611 onderzochte gronden. Die gronden omvatten 41.077 percelen en beslaan bijna 370 vierkante kilometer.
(…) Van enig tekort aan KMO-zones in Vlaanderen is dus geen sprake. Moest men deze oppervlaktes opruimen en hergebruiken voor nieuwe KMO- en industriezones, dan is er meer dan genoeg. Dus is het onbegrijpelijk dat men nog nieuwe zones in open ruimtes en landbouwgebied creëert.
(…)
‘Uit het Structuurplan Antwerpen halen we de volgende informatie:
Het vrijliggend aanbod aan bedrijventerreinen in de haven (linker- en rechteroever) wordt geschat op 1.900 ha bruto (1.350 ha netto). (…) Afhankelijk van het scenario van havenontwikkeling waarvoor uiteindelijk gekozen zal worden, zal de haven worden uitgebreid met resp. 160 à 580 en 1.640 ha. Hierdoor stijgt het vrijliggend aanbod tot resp. 2.060 à 2.480 bruto (1.580 à 1.890 ha netto) en 3.540 ha bruto (2.570 ha netto)’. “

 
MENU MENU