RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunt Red de Keer

Het actiecomité van bewoners en omwonenden ‘Red de Keer’ verzet zich krachtig tegen de intentie van de Vlaamse regering om dit prachtige agrarische gebied, in het kader van het ENA-plan, bijna helemaal (namelijk 200 ha) in beslag te nemen voor industrie, misschien zelfs voor Sevesobedrijven.

Onze argumenten:

1 De Keer is een waardevolle 300 ha grote open ruimte, een groene long vlakbij Antwerpen. De rust, de vergezichten, de natuur worden sterk gewaardeerd door de bewoners en door fietsende of wandelende bezoekers op doortocht. Die waarden moeten behouden blijven. In een steeds meer verstedelijkt gebied is open ruimte van levensbelang, ook voor inwoners van de stad en de rand.
2 De Keer is niet leeg: in het gebied en vlakbij erbij aangrenzend, wonen wel degelijk 160 gezinnen. De industrieplannen combineren met kwalitatief wonen is ondenkbaar.
3 De sluipende besluitvorming dreigt stilaan het leven op De Keer ondraaglijk te maken. De mening van de bewoners werd tot voor kort nooit gevraagd, en in bepaalde studies spreekt men van ‘bewoning = 0’. Sluipende wordt slopende besluitvorming. Is het wachten tot de bewoners en landbouwers zelf vertrekken? Wil men via een langzame uitverkoop een nieuw Doel creëren?
4 De Keer is in hoofdzaak agrarisch gebied (77%). Hier zijn vele, vaak jonge landbouwers met een toekomstperspectief actief. 34 landbouwers zijn gekend bij de mestbank, waarvan zelfs 14 hun bedrijfszetel in het gebied hebben. Dit waardevol agrarisch gebied opgeven is onaanvaardbaar.
5 De waterbevoorrading voor de Antwerpse Waterwerken gebeurt vanuit het Albertkanaal, de waterzuivering grenst aan het gebied. Met zo’n groot bedrijventerrein vlakbij is de kans op toenemende microverontreiniging van deze drinkwaterbron zeer reëel.
6 Als er niet alleen een industriezone komt, maar ook Seveso-bedrijven, dan worden de gezinnen en landbouwbedrijven binnen het gebied onteigend. Van de Seveso-gevaren zullen zij dan alvast nooit geen last meer hebben. Dit in tegenstelling tot alle net daarbuiten of verder gelegen wooneenheden, woonkernen en dorpen.
7 Maar ook zonder Seveso-bedrijven is het volkomen onverantwoord om hier de ruimte, de natuur en de bewoners en landbouwbedrijven op te offeren voor industrie, terwijl elders nog meer dan genoeg industrieterreinen braak liggen, bijvoorbeeld in het havengebied, of op nog te saneren industriegronden; of zelfs elders in ditzelfde ENA: uit studies blijkt dat er nog 1300 ha niet-gebruikte bedrijfsgronden voorhanden zijn in het gebied waarin het ENA actief wil zijn.
8 De ‘wet Major’ biedt aan arbeiders in het havengebied een speciaal sociaal en financieel beschermd statuut. Als werkgevers omwille van dat statuut besluiten hun bedrijven liever elders te vestigen dan op de in het havengebied nog wél overvloedig aanwezige industriezones, dan is dat een bijzonder pervers gegeven. Daar mogen De Keer en zijn bewoners en bezoekers niet het slachtoffer van worden, dat probleem moet op een andere manier opgelost worden.
9 Een mooi argument waar de regering mee schermt is: hier komen watergebonden bedrijven (Albertkanaal). Een erg relatief uitgangspunt, want in bepaalde plannen is voor watergebonden activiteit slechts sprake van 25 ha van de 200 ha bedrijventerrein (1/8). De rest zou men dan invullen met een gemengd regionaal bedrijventerrein en een transport- distributie- en logistiekzone (TDL).
 
Kanaal met industrie
 
10 En als de regering zwaait met het verleidelijke argument dat hier vooral overslagbedrijven komen (water/wegvervoer + bijkomende tewerkstelling), dan horen die niet hier thuis, nauwelijks een 15-tal km verwijderd van de haven, maar wel in het havengebied zelf. Overslagbedrijven brengen overigens erg weinig bijkomende tewerkstelling met zich.
11 Nu al gaan de dorpskernen en de lokale verbindingswegen bijna dagelijks gebukt onder sluipverkeer bij filevorming op de autosnelwegen E313/E34. Het vracht- en personeelsvervoer van zoveel nieuwe bedrijven zou het verkeersinfarct op de autosnelweg E313/E34 nog veel erger maken. Het valt niet te begrijpen dat bedrijfleiders hun producten en personeel graag zouden zien stilstaan. Bijkomende wegeninfrastructuur waarvan intussen sprake is, lost het probleem niet op maar verschuift de files enkele km verder, en lokt integendeel nog meer verkeer aan.
12 Bij smogalarm piekt het in de regio rond Antwerpen. Bijkomende industrie en bijhorende trafiek zal alleen maar voor meer fijn stof zorgen.

Dus zegt Red de Keer: vestig industrie waar er reeds plaats voorzien is, vergroot de verkeerswaanzin niet, en behoud de waardevolle open ruimte op De Keer. Hou Oelegem en
het aansluitend deel van Wommelgem landelijk.

 
Behoud de natuur hier!
 
MENU MENU