RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Na de plan-MER’s:
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
en het indienen van bezwaren

Na goedkeuring door de administratie AMINAL, cel MER, van de plan-MER’s zal de Vlaamse regering beslissen over de precieze invulling (ligging, grootte, ontsluiting…) van het nieuwe bedrijventerrein. Ze zal daarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken.

Vervolgens gaat het plan-MER samen met het RUP in openbaar onderzoek. Voor dat reeds vóór het RUP afgewerkte plan-MER zelf komt er dus geen tussentijds apart openbaar onderzoek – dat voor alle duidelijkheid!

Zodra het RUP dus klaar is, krijgen wij, burgers, inzage en kunnen we bezwaar indienen. De periode daarvoor duurt 60 dagen nadat het dossier bij de gemeentebesturen van Ranst en Wommelgem is toegekomen.

Wij houden u zeker op de hoogte van die data en van de evolutie van het dossier!

 
MENU MENU