RED DE KEER      
MENU MENU 
 

2008 Kennisgeving plan-Mer voor het hele ENA-gebied
(Opgelet: deze webpagina betreft enkel het plan-MER voor het héle ENA-gebied, waar tot einde maart 2008 opmerkingen bij konden ingediend worden. In juni 2008 ligt ondertussen echter nog een ander plan-MER, specifiek voor het ENA-onderdeel ‘De Keer’ ter inzage, met opnieuw heel veel mensen die samen met Red de Keer opmerkingen indienen.)

Volgens het decreet (= Vlaamse wetgeving) moeten bepaalde plannen van gewestelijke, provinciale of lokale overheden een milieueffectenstudie ondergaan. Met andere woorden: eerst een plan-MER (milieueffectrapport), en pas dan kan een plan definitief worden goedgekeurd. Zo’n MER onderzoekt de gevolgen (impact) van de voorgenomen plannen op ondermeer het water, de lucht, de veiligheid en de gezondheid van de mens, de biodiversiteit, het geluid enz. Ook eventuele alternatieven bij het voorgenomen plan of programma moeten worden onderzocht.

 
Geniet weldra

In februari-maart 2008 vond voor dat plan-MER voor het ENA de ‘kennisgevingsfase’ plaats, waarbij de overheid informatieavonden inrichtte. Daar was Red de Keer uiteraard bij aanwezig, met vragen en opmerkingen. Klik hier voor een PDF bestand met de presentatie gegeven op die informatieavonden.

Tot 16 maart 2008 kon iedereen opmerkingen maken over wat dat plan-MER minstens zou moeten bestuderen, welke factoren belangrijk zijn en welke alternatieven in de studie moeten worden opgenomen. Talrijke inwoners stuurden hun op- en aanmerkingen bij het plan-MER door, geïnspireerd door de opmerkingen die Red de Keer had voorgesteld. Red de Voorkempen had vooraf bijzonder waardevol studiewerk verricht om die lijst opmerkingen op te stellen.

Uiteraard diende ook Red de Voorkempen al haar opmerkingen in, zoals ook de Bond Beter Leefmilieu dat met een lange lijst deed, en vele inwoners en andere organisaties. Die van de gemeentelijke Milieuraad van Wommelgem bijvoorbeeld vindt u hier, onder de rubriek ENA-hoofdstuk.

Volgens de planning komt er in het najaar van 2008 vervolgens een ontwerp van dat plan-MER en een definitief plan-MER in december 2008.

Meer informatie over plan-MER’s vindt u in deze nieuwsbrief van het ENA.

Iedereen kan zich gratis abonneren op deze digitale nieuwsbrief: mail daarvoor naar ena@vlaanderen.be.

 
MENU MENU