RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Standpunten van de lokale politieke partijen Wommelgem
N.B. Klik hier voor de standpunten van elke Vlaamse partij n.a.v. de Vlaamse verkiezingen van juni 2009.

Hieronder enkele uittreksels uit vroegere verklaringen, standpunten of antwoorden op vragen van Red de Keer. Wij zullen dit overzicht regelmatig actualiseren naargelang standpunten evolueren en naargelang die standpunten ons officieel worden meegedeeld. Vooral hoopt Red de Keer dat onze lokale politici uit Ranst en Wommelgem hun nationale partijgenoten eens stevig bij de mouw vastgrijpen. Meer bepaald: dat ze hun partijgenoten aansporen om binnen de Vlaamse regering of vanuit de meerderheid of de oppositie in het Vlaams Parlement, krachtig te laten weerklinken wat de mensen en hun lokale politici hier zelf in Ranst en Wommelgem vinden over de plannen voor De Keer.

Samen Wommelgem (mei 2008)

(…) CD&V Wommelgem is door haar kiezers beloond omdat ze beloofd hadden het weinige Wommelgemse groen in de gemeente te behouden, toch blijven ze opvallend stil in heel deze discussie en is een duidelijk standpunt ver te zoeken. Ze zijn zeker niet voor maar ook niet echt tegen. (…) Gesteund door hun Vlaamse minister trachten de blauwe bestuurspartijen van zowel Wommelgem als Ranst dit mega-industrieterrein naar hun dorp te halen. Ze trachten hierbij om de bevolking te sussen met praatjes als daar zijn: het zal allemaal zo’n vaart niet lopen, de trein is er ook niet gekomen, we zien wel, er is nog niets beslist, wij zijn ook geen vragende partij, we kunnen dat toch niet tegenhouden, blablabla.

Eén van de veel gehoorde opmerkingen is dat het om een gebied gaat dat weinig mensen treft daar er een beperkt aantal mensen wonen in dat gebied. Ze vertellen er niet bij dat men geen oplossing heeft en zal hebben om de verkeersellende die hiermee gepaard gaat op te lossen. Als dit project doorgang vindt dan betekent dit een nooit geziene verkeersellende die nefast zal zijn voor gans Wommelgem. Alle toegangswegen zullen onherroepelijk dicht slibben, in en uit Wommelgem raken zal gebeuren langs alle mogelijke sluipwegen. Bovendien is het nut van deze extra terreinen niet bewezen. Ze zullen gebruikt worden voor op- en overslag op amper 15 km van de Antwerpse haven. De enige economische reden hiervoor zou wel eens in het feit kunnen liggen dat de wet Major niet van toepassing zal zijn op dit gebied waardoor het goedkoper wordt om goederen te lossen op 15 km uit het havengebied.

Ook het feit dat het ENA watergebonden is moeten we voor Wommelgem-Ranst met een grote korrel zout nemen. In het 200 ha grote industriegebied zou er slechts plaats zijn voor 10% watergebonden bedrijven. De overige 90% is voorzien voor op- en overslag wat betekent dat er een massa vrachtwagens op en af zullen rijden. Daarom vragen wij om collectief uw ongenoegen te laten horen op deze plannen en vragen wij om zoveel mogelijk beroep aan te tekenen tegen deze dwaze plannen.

(Van de standpunten van de andere partijen uit Wommelgem hoopt Red de Keer u via deze website later meer info te kunnen bezorgen).

 
MENU MENU