RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport:
Seveso-bedrijven op De Keer?

Een eerste grote studie, het Ruimtelijk Veiligheidsrapport, was afgewerkt in september 2007. In een ruimtelijk veiligheidsrapport onderzoekt een onafhankelijke erkende deskundige wat de veiligheidsimpact zou kunnen zijn van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In dit rapport werd onderzocht waar er binnen het ENA gevaarlijke bedrijven (Seveso-bedrijven) kunnen gevestigd worden. De term Seveso verwijst naar de milieuramp in 1976 in het Italiaanse Seveso, waarbij uit een chemisch bedrijf een grote hoeveelheid zeer gevaarlijk dioxinegas ontsnapte. Veel inwoners raakten toen zwaar besmet door dat giftig gas. Nu wordt de term gebruikt voor bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken of produceren. Het betreft zowel productie-eenheden als opslagplaatsen, zoals raffinaderijen, chemische fabrieken of opslagplaatsen voor explosieve en ontvlambare stoffen.

In 2007 werd dus bestudeerd waar er in het hele ENA-gebied Seveso-bedrijven kunnen komen en onder welke voorwaarden, eventueel dus ook op De Keer. SGS heeft, als erkende veiligheidsdeskundige voor de overheid, een veiligheidsstudie uitgevoerd voor het volledige ENA-gebied en een andere studie voor het bedrijventerrein Wommelgem-Ranst (lees: De Keer). Uit de besluiten van die laatste studie is De Keer er – afhankelijk van te vervullen randvoorwaarden - uitgekomen als een ‘gunstige’ tot ‘zeer gunstige’ vestigingsplaats voor Seveso-bedrijven.

Een van die randvoorwaarden betreft de ontsluiting van het bestudeerde gebied: zo is het onder meer vereist dat risicovolle en explosieve producten af- en aangevoerd kunnen worden zonder de dorpskernen te doorkruisen. Dat betekent: er moet een rechtstreekse aansluiting komen op de autosnelweg; vrachtverkeer mag niet (zoals nu voor de reeds aanwezige bedrijven in Ranst) via de dorpskernen verlopen.

 
Kuwait
 Een van de denkpistes voor de ontsluiting is de rechtstreekse aansluiting van alle verkeer
 van de industriezone op de autosnelweg, ter hoogte van de Q8-parking.

Worden alle randvoorwaarden vervuld, dan schiet De Keer in de studie pijlsnel naar boven
en eindigt het gebied zelfs tweede in de rangschikking ‘geschikt voor Seveso-bedrijven’.
Klik hier voor een PDF bestand met de algemene besluiten (deel 4) van dit rapport over het hele ENA en de rangschikking en
klik hier voor een PDF bestand met gegevens over het gebied De Keer
.
Klik hier als u alle rapporten wil inkijken, volg dan de navigatie voor ruimtelijk veiligheids-rapport.

 
MENU MENU