RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het ENA:
De Vlaamse regering plant nieuwe industriezones

In 1997 legde men de nieuwe krijtlijnen voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen vast in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Eén aspect van dat plan bekijkt de ruimtelijke noden voor de industrie: er zouden nog 7000 ha extra bedrijventerreinen nodig zijn. Het Albertkanaal leent zich uitstekend als ‘economisch netwerk’, luidde het oordeel, en zo ontstond het ‘Economisch Netwerk Albertkanaal’ of ENA.

 
Kanaalbrugboot

In 2001 heeft een studieconsortium verschillende gemeenten aangeduid en ‘zoekzones’ voor extra industrieterreinen gekozen langsheen het Albertkanaal.
Klik hier voor een PDF bestand met gedetailleerde informatie.
In 2004 keurde Vlaamse Regering de eindrapporten goed en gaf hiermee het startsein voor verdere acties en onderzoeken.
Klik hier voor een PDF bestand met een samenvatting van de beslissingen (pagina 3 in dat PDF bestand).

De Keer (in het ENA steeds aangeduid als ‘Wommelgem-Ranst’) bleek in de rapporten en de regeringsplannen van langsom meer geschikt om hier de open ruimte in beslag te nemen voor bedrijventerreinen. Vlakbij De Keer liggen overigens nog andere (geplande) industrieterreinen: de Hoge Keer, Kappelleveld, De Zwaaikom en Antwerpen Kanaalzone. Heel deze regio wordt het ‘Antwerpse Poortgebied’ genoemd.
Klik hier voor een detailkaart van deze regio.

“Primordiaal voor mij is dat de broodnodige economische ontwikkeling van het ENA-project gepaard gaat met een inpassing in de leefmilieuomgeving en dat er werk gemaakt wordt van een verkeersveilige en verkeersleefbare ontsluiting van de al bestaande kernen Wommelgem en Ranst”, aldus minister Peeters. (Uit: Persmededeling van de Vlaamse Regering, 20 juli 2006)

 
Kanaal richting Wijnegem

In 2006 besliste de Vlaamse Regering tot de opmaak van drie grote studies:

een Ruimtelijk Veiligheidsrapport dat o.m. bestudeert waar in het ENA eventueel gevaarlijke Seveso-bedrijven kunnen gevestigd worden
een plan-MER voor het volledige ENA-gebied (van Antwerpen tot Hasselt)
een plan-MER specifiek voor het gebied De Keer (het gebied Wommelgem-Ranst).
 
MENU MENU