RED DE KEER      
 
 RECENTE BERICHTEN 
 DIT IS DE KEER 
 HIER GEEN INDUSTRIE! 
 DAAROM: ACTIE! 
 DE KEER IN DE MEDIA 
 LINKS 
 CONTACT 
 HOME 
 
Industrie op De Keer ?

Zal de Vlaamse regering de open ruimte van De Keer opofferen voor een nieuwe industriezone? Red de Keer vreest ervoor, maar hoopt de plannen nog te kunnen verijdelen.

In 2004 heeft de Vlaamse regering met het ENA: het Economisch Netwerk Albertkanaal voor nieuwe industriezones een oogje laten vallen op een aantal overblijvende open gebieden langsheen het Albertkanaal, tussen Antwerpen en Hasselt. Ook De Keer werd uitgekozen als mogelijke ‘zoekzone’ voor bedrijven.

Ondertussen moest ook elke gemeente voor haar grondgebied gemeentelijke structuurplannen goedkeuren als verfijning van de Vlaamse en provinciale plannen. Welke antwoorden hebben Ranst en Wommelgem gegeven via hun Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen op die regeringsplannen voor De Keer?

Bovendien bleek In 2007 dat de regering onderzoekt of o.m. op
De Keer activiteiten met gevaarlijke en giftige producten toegelaten kunnen worden: Sevesobedrijven. In dat geval worden niet alleen de landbouwers en bewoners getroffen - door onteigening - maar het brengt ook de nodige risico’s mee voor alle mensen in de omliggende dorpen.

Wat zeggen onze lokale politieke partijen in Ranst en Wommelgem over dat alles?
En wat waren de antwoorden op onze drie vragen aan de partijen ter gelegenheid van de Vlaamse verkiezingen van juni 2009?

Verdere fasen in de hele procedure

Maart 2008: kennisgeving plan-MER (milieueffectrapport) over de hele ENA-zone. Velen dienden opmerkingen in bij het opzet van dat plan-MER.
26 mei –
30 juni 2008:
kennisgeving plan-MER specifiek over het ENA-deelgebied De Keer. Red de Keer stelde een uitgebreide lijst opmerkingen op. U kan zich tot 30/6 eenvoudig mee achter die lijst scharen, of er uw persoonlijke brief of e-mail naar de Vlaamse overheid op baseren.
Na ‘kennisgevingen’ en ‘opmerkingen’, worden die plan-MER’s opgemaakt en allicht goedgekeurd. Daarop volgt een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): dan krijgen we een termijn voor inzage en bezwaarschriften.