RED DE KEER      
 
 RECENTE BERICHTEN 
 INDUSTRIE OP DE KEER? 
 HIER GEEN INDUSTRIE! 
 DAAROM: ACTIE! 
 DE KEER IN DE MEDIA 
 LINKS 
 CONTACT 
 HOME 
 
De Keer
KLIK OP DE KAART VOOR EEN VERGROTING 
Dit is De Keer

Al heel lang wordt de naam De Keer gebruikt voor een uitgebreid open gebied tussen het Albertkanaal en de E313 snelweg, een strook die zich uitstrekt van Wommelgem in het westen tot Oelegem in het oosten. Doorheen De Keer loopt de Keerbaan/Oelegemsteenweg als verbindingsweg tussen Wommelgem/Wijnegem en Oelegem. Die gevaarlijke, bochtenrijke baan wordt binnenkort veilig heringericht met een vrijliggend fietspad en snelheidsremmers.

Langsheen de Keerbaan/Oelegemsteenweg en verspreid in het landschap staan hier een aantal woonhuizen en boerderijen; enkele hoeven en schuren dateren zelfs van midden 18de eeuw.

Het hele gebied is ongeveer 300 ha groot en biedt bewoning aan een honderdtal gezinnen. Daar moet je nog een zestigtal gezinnen bijtellen die niet rechtstreeks in het bedreigde gebied wonen, maar wel er vlakbij aangrenzend (bijvoorbeeld ‘aan de overkant van de straat’). Voor het overige is De Keer een bij uitstek groen, open gebied, waar vooral landbouwers actief zijn: 14 landbouwbedrijven zijn hier gevestigd. Zo’n 77% is bestemd als ‘agrarisch gebied’ (=245 ha).

 

Een erg waardevol sociaal/educatief initiatief op De Keer is Peripoiisi, een vzw voor hippotherapie. Via het zorgen voor en omgaan met paarden krijgen kinderen en jongeren met autisme, motorische handicap, gedragsproblemen, e.d., een heilzame vorm van zorg en therapie. Zonder haar weilanden en bijhorende infrastructuur op De Keer is deze unieke vereniging gedoemd om te verdwijnen.

Enkele grote vijvers en geïsoleerde boom- en struikpartijen maken van De Keer een gebied met interessante flora en fauna. De vijvers trekken watervogels aan. Canadese ganzen en nijlganzen verdringen soms de inheemse soortgenoten, maar ook eenden, aalscholvers, futen, reigers en zelfs de zeldzame ijsvogels kunnen regelmatig worden waargenomen. De torenvalk, steenuil, kerkuil en buizerd houden vanuit de hoogte een oogje in het zeil. De bedreigde boerenzwaluw vindt op De Keer nog onderdak in oude hofsteden. Talrijke beschermde vogels vinden dus op De Keer elk jaar hun broedplaats. Bij valavond zie je ook de vleermuizen fladderen, op zoek naar voedsel.

IJsvogel
 Een beduusde ijsvogel: tegen een venster aangevlogen, ergens op
 De Keer, en dus eventjes vatbaar voor een zeldzame foto.

Ergens verscholen tussen akkers en weilanden biedt een merkwaardige amfibieënpoel onderkomen aan de gewone pad, de groene en bruine kikker, de salamander enz. In de rijk begroeide bermen vind je overal op De Keer tientallen inheemse bloemen en planten: van sleutel- en dotterbloem, over reigersbek en grootbloemige muur, tot en met moesdistel en knolsteenbreek, je raakt niet uitgekeken. Oude waardevolle rijen knotwilgen zorgen mee voor het mooie decor.

Knotwilgenrij   Tegenlicht akker

Bewoners zowel als bezoekers waarderen de rust en de natuur in dit prachtige gebied. Doorheen De Keer loopt het tracé tussen knooppunten 77 en 78 van de fietsroute Antwerpse Kempen. Elke dag opnieuw zie je om de haverklap groepen fietsers langsheen de rustige en veilige wegen genieten van de mooie vergezichten in deze verrassende open ruimte vlakbij Antwerpen. Ze hebben gelijk. Als eerste groene long ten oosten van de stad is De Keer effectief ‘de aankondiger van de Voorkempen’.

 
Bloeiend buurtleven
 Echt bloeiend buurtleven:
 dat vind je nog op De Keer.
 Op deze foto: een verjaar- 
 dagsfeest met verkleedpartij.
MENU MENU