RED DE KEER      
 
 DIT IS DE KEER 
 INDUSTRIE OP DE KEER? 
 HIER GEEN INDUSTRIE! 
 DAAROM: ACTIE! 
 DE KEER IN DE MEDIA 
 LINKS 
 CONTACT 
 HOME 
 
Recente berichten

Mei 2019
   
Verkiezingen: 
standpunten Vlaamse partijen
over de ENA-industrieplannen op De Keer


Nog geen jaar geleden hengelden we bij de lokale partijafdelingen naar hun standpunt (de antwoorden vindt u hier). Maar op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en kregen we van bijna alle nationale Vlaamse partijorganen een antwoord. Die antwoorden vindt u hier.
   
Neem ze gerust mee naar het stemhokje!
  

foto   


foto
  
28 juli 2018

   
Gemeenteraadsverkiezingen:
standpunt lokale politieke partijen

In oktober kiezen we de nieuwe gemeenteraden. Red De Keer vroeg aan de lokale partijafdelingen van Ranst en Wommelgem naar hun standpunt om de plannen al dan niet definitief te schrappen.
Benieuwd naar de antwoorden? Die vindt u  ...hier... 
   
Neem ze gerust mee naar het stemhokje!
  


foto
  
5 mei 2018

   
2018 wordt een verkiezingsjaar -
          wat willen de politieke partijen?

Een stand van zaken die niet geruststelt.

In oktober kiezen we de nieuwe gemeenteraden. Red De Keer vraagt opnieuw aan alle politieke partijen naar hun standpunt om de plannen al dan niet definitief te schrappen. Die antwoorden vindt u in juni op deze website. Intussen stelden parlementsleden nieuwe parlementaire vragen, en laat de regering alweer een nieuwe studie uitvoeren: “Groenpool”.
 
 ...Meer... 

juli-augustus 2015
Regering blijft bij haar plan
Onze enige zekerheid: de onzekerheid blijft
 
Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de ‘conceptnota’ goed over het hele ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal); die beslissing legt de voornemens vast voor alle industriezones langs het kanaal, van Antwerpen tot Hasselt. Voor het ENA op De Keer ziet het er niet goed uit. De bedreiging blijft.
 …Meer… 
 
foto
19 en 26 mei 2015
Dubbele Infomarkt ENA:
nog steeds onduidelijkheid
.
 
In ons vorige bericht beloofden we u een verslag van ons bezoek aan een van de twee Infomarkten in het kader van ‘Tien jaar ENA’. Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Ingrid Pira was namelijk gebleken dat we deze zomer misschien iets meer te weten krijgen. Een geruststelling dat het plan voor een immense industriezone op De Keer opgeborgen wordt hebben we echter niet gekregen.
 …Meer… 
 
foto
11 mei 2015
Antwoord op parlementaire vraag over De Keer:
deze zomer weten we misschien meer.
 
In maart vroeg Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) aan de minister een stand van zaken, want het wordt tijd dat de bewoners eindelijk zekerheid krijgen. Het antwoord kwam onlangs binnen. Er komt weldra overleg met de gemeenten en met de ‘stakeholders’ – dus ook met Red De Keer, veronderstellen wij. Nog voor de zomer zou er ‘iets’ beslist worden. Maar wat? Op 19 mei is er in Geel alvast een infobeurs over het héle ENA (van Antwerpen tot Hasselt).
 …Meer… 
Vlaams Parlement
31 oktober 2014
Verbreding autosnelweg… tóch ten behoeve van industriezone op De Keer?
 
Groot was onze verbazing dat de overheid opnieuw een milieueffectenrapport laat maken over de verbreding van de E313 tussen Ranst en de Ring. En vooral… dat de vijfde rijstrook nog steeds in verband staat met de industriezone op De Keer. We hadden toch begrepen dat bijna geen enkele partij die zone nog wenselijk vond?
 …Meer… 
 
Verbreding autosnelweg
Vrijdag 16 mei 2014
Verkiezingen: (nieuwe!) standpunten
van de Vlaamse partijen over De Keer
 
Verkiezingen
 
De aanloop naar 25 mei vormt een ideaal moment voor Red De Keer om de partijen opnieuw te bevragen. De Keer is zeer waardevol als open ruimte. En verkeersproblemen maken een industriezone hier onmogelijk. Dat inzicht groeit. Wordt het dan niet tijd om de plannen te schrappen en de inwoners uit de onzekerheid te halen? Hier vindt u de – zeer hoopgevende – politieke antwoorden die we tijdig binnenkregen.

5 februari 2014
Ook nog een spoorlijn op De Keer?

De dreiging van een grote industriezone blijft op De Keer en zijn inwoners wegen. Zeker op de lange termijn blijft het een mogelijkheid. Sinds kort echter steekt ook een ander - oud - monster opnieuw de kop op: het tweede goederenspoor voor de Antwerpse haven. Hallo? Het tracé in onze buurt was toch al lang begraven?  ...meer... 

 
 Ook nog een spoorlijn op De Keer?

oktober 2012
Verkiezingsperiode:
standpunten lokale partijafdelingen


Red De Keer greep de komende gemeenteraadsverkiezingen aan om de verschillende partijen op de rooster te leggen. Hun visie over een industriezone op De Keer geven wij u mee ter overweging voor als u in het kieshokje staat op 14 oktober.
Sommigen vonden het ondanks ons aandringen blijkbaar niet nodig om te antwoorden. Kan men daaruit iets afleiden over hun interesse voor onze zaak? Dat laten we aan u over….  ...meer... 

22 april 2012
Verbreding E313
De Keer: belangrijk inspraakmoment
nog tot 30/4


Momenteel loopt de inspraakperiode voor het aanvullen van het dubbele plan-MER (MilieuEffectenRapport) over de nieuwe spoorlijn voor de Antwerpse haven én over de verbreding van de E313.
Dat laatste hangt samen met de industriezone De Keer.
Het is belangrijk om dat komende plan-MER nu aan te vullen met onze opmerkingen. Inspiratie vindt u in de lijst opmerkingen die Red de Keer zal indienen.  ...meer... 

Dinsdag 22 november 2011
Verbreding E313 en Q8-parking:
gevolgen voor De Keer


Wat hebben bijkomende rijstroken en een uitbreiding van de Q8-parking te maken met de geplande ENA-industriezone op De Keer?
Wij trokken naar een infovergadering van het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel. Het goede nieuws waar we mee terugkeerden:
er is nog hoop. ...meer... 

Woensdag 24 maart 2010
Genoeg gestudeerd!

Red de Keer mocht op bezoek bij de Vlaamse administratie, en vernam dat de plannen voor minstens anderhalf jaar worden opgeschort.
Er komen eerst twee nieuwe studies. Red de Keer vindt dat er nu stilaan genoeg is gestudeerd! We eisen van de Vlaamse Regering dat De Keer opnieuw en definitief voor landbouw en open groene ruime wordt vrijgegeven. ...meer...        ...ATV-reportage... 

Vrijdag 30 oktober 2009
Gouverneur Cathy Berx bezoekt De Keer

Tientallen bewoners en landbouwers van De Keer hadden een ontmoeting met de hoge bezoekers van de provincie en het college van burgemeester en schepenen van Ranst. De gouverneur luisterde aandachtig naar onze grieven en bezorgdheden. ...meer...

 
Red de Keer
Maandag 11 mei 2009
Verkiezingen:
welke partijen zullen De Keer helpen redden?

Wij legden aan alle partijen enkele vragen voor. Wie bezorgd is over De Keer, wil bij deze verkiezingen zeker weten welke partijen beloven om na de verkiezingen mee te werken aan het behoud van De Keer. Hier leest u de antwoorden kort samengevat.
Voor de volledige teksten kan u daar verder doorklikken.
Dinsdag 5 mei 2009
Uitnodiging

Debat “WELKE ECONOMIE, WELKE HAVEN, WELKE MOBILITEIT
VOOR MORGEN?”
Met topeconomen Geert NOELS en Ivan VAN DE CLOOT en toppolitici van alle politieke partijen.
Bent u begaan met de redding van De Keer?
Kom dan onze politici aan de tand voelen: de verkiezingen naderen!
Kasteel van Schoten (Kasteeldreef) - org.: Red de Voorkempen.
...meer...
Woensdag 18 maart 2009
OpenRuimte AdemRuimte

Meer dan dertig verenigingen en actiegroepen – waaronder Red de Keer - bundelen hun krachten voor het behoud van open ruimte en ademruimte. Het manifest OpenRuimte AdemRuimte verduidelijkt hun standpunt en de website www.openruimteademruimte.be brengt de probleemgebieden in kaart. Je kunt deze actie steunen door het manifest te ondertekenen.  ...meer...
Vrijdag 6 maart 2009
Uitnodiging

‘Het leven zoals het was op De Keer’: vertelavond
20 u, De Molen, Kerkhoflei 1 Oelegem
Org.: heemkundige kring ‘De Brakken’.  ...meer...
Februari 2009
Stand van zaken in het dossier

Voorlopig geen nieuws. De Vlaamse regering zou dit voorjaar nog beslissen. Intussen werkt men voort aan het milieueffectenrapport. ...meer...
Vrijdag en zaterdag 3-4 oktober 2008
Toon uw
   
Red de Keer
voor De Keer
Het feestweekend van 3-4 oktober ‘Toon uw hart voor De Keer’ was zonder meer een grandioos succes. En dat lag zeker niet alleen aan de barmhartige weergoden. Bedankt voor zoveel solidariteit lieve mensen, de politici kunnen er niet meer naast kijken, uw enthousiaste aanwezigheid vertolkte één glasheldere boodschap: De Keer moet blijven, punt!
  
De tent zat op vrijdagavond voor de optredens en de fuif boordevol, en op zaterdagnamiddag kwamen meer dan 1000 mensen smullen en luisteren naar muziek en naar een vertelling, of trokken ze op verkenning doorheen De Keer.
  
Voor een foto-impressie: klik hier.
Red de Keer
Zondag 22 juni 2008
1.300 mensen op de been
om de Keer te Redden…


Zo’n 1.300 mensen vonden op 22 juni tussen 10 en 14 u de weg naar een van onze drie standjes in Wommelgem en Oelegem om hun stem te laten horen tegen de vernietigende industrieplannen in hun gemeente. ...meer...
 
Red de Keer
Vrijdag 6 juni 2008
Tot 30 juni kunnen we nog reageren!

Het is zover: de kennisgeving voor het plan-MER (= het plan Milieueffectrapport) voor De Keer staat op de website van de Vlaamse overheid (www.mervlaanderen.be). OP ZONDAG 22/6 STAAN WE OP HET MARKTPLEIN TE WOMMELGEM EN HET KERKPLEIN TE OELEGEM. Tussen 10 en 14 u kan u daar de lijst met opmerkingen komen ondertekenen die opgemaakt is door Red de Keer en specialisten van o.m. Red de Voorkempen. ...meer...
Dinsdag 15 april 2008
Infovergadering bewijst dat vrees
voor industrie leeft bij ruime bevolking!


Nauwelijks een week van tevoren aangekondigd, lokte de infoavond van de Vlaamse regering over de plannen op De Keer toch héél veel volk. Voor teleurstellend nieuws: het blijft bij 200 ha, en er zijn
àndere ontsluitingsplannen voor het bijkomend verkeer. ...meer...
 
Red de Keer
 Nog voor het startuur was de zaal overvol en toch bleven de  mensen  toestromen….
Zondag 9 maart 2008
Red de Keer informeert buurt

Wel 100 aanwezigen hoorden in café De Eenhoorn hoe het bezoek aan minister Van Mechelen verlopen was, en welke bezwaren bij het lopende plan-MER te maken waren. ...meer...
 
De Keer
Maandag 3 maart 2008
Op bezoek bij minister Van Mechelen

Op 3 maart ontving minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen een afvaardiging van bewoners en landbouwers van De Keer. Essentieel voor hem worden de resultaten van het onderzoek.
...meer...
MENU MENU