RED DE KEER      
<
 

26 mei 2009
Onze vragen n.a.v. de Vlaamse verkiezingen:
Antwoord van NVA

Voorlopig blijven wij bij ons standpunt van vorig jaar, zie brief: oktober 2008. Wij hebben geen vergadering  met ons N-VA bestuur meer kunnen bekomen voor de voorbije week (druk met de verkiezingen), en zijn overeengekomen dat onze stelling van vorig jaar, zeker nog kan dienen. Wij zijn van mening dat de uitbreidingszone ‘De Keer’ veel te belangrijk is om dit op enkele dagen vlug, vlug af te handelen. 
Namens N-VA, Lutgart Van Dessel

(standpunt 6 oktober 2008:)

“Naar aanleiding van jullie platformtekst, kunnen we jullie meedelen, dat zoals het MER-plan nu voorligt, dat we dit zeker niet mee goed keuren!
Wij vinden dat eerst alle bestaande bedrijventerreinen moeten ingevuld worden, voordat men er nieuwe kan ontwikkelen.
De omvang van het bedrijventerrein is zeker niet aanvaardbaar, 200 ha. bijkomend industrieterrein zal in onze gemeenten een veel te grote overlast zijn.
Onze dorpen worden zowiezo al zwaar belast door het verkeer, E313, E34, kanaal, gewest en provinciewegen, en mogelijk ook nog de spoorwegontsluiting.
Bovendien zou er met dit voorstel 200 ha. levensnoodzakelijk groen en open ruimte onherroepelijk verdwijnen.

Vooral dat deze terreinen mogelijk in aanmerking komen voor SEVESO en distributiebedrijven is NIET goed te keuren. De luchtkwaliteit, reuk- en geluidshinder zullen te ergerlijk zijn zo dicht bij de verschillende dorpskernen, Oelegem, Wommelgem en Schilde.
Hiertegenover staat dat wij als N-VA toch ijveren voor ‘werk in eigen streek’.
We staan niet tegenover realisatie’s van kleinschalige KMO-zone’s, met geïntegreerde groene buffers, en veel groenaanplantingen met respect voor milieu en landelijke waarden.
Deze KMO-zone zou in samenspraak met het gemeentebestuur voornamelijk gereserveerd kunnen worden voor bedrijven/personen van eigen gemeenten, Ranst, Broechem, Emblem en Oelegem! “

 
<