RED DE KEER      
<
 

10 mei 2009
Onze vragen n.a.v. de Vlaamse verkiezingen:
Antwoord van Groen!

 
1. Heeft u al de gelegenheid gehad om u te (laten) informeren over de problematiek van de bedreigde 'De Keer'?
   
JA, ik was op de grote ‘Red de Keer’ manifestatie op 4 oktober. ‘De Keer’ is voor ons fietsende Antwerpenaars de meest nabije groene long. Als je vanuit Antwerpen richting noorden, zuiden en westen fietst, fiets je tussen huizen. Alleen de oostkant Ranst, Oelegem… is nog groen en dit moet zo blijven.
De honger van de haven naar meer ruimte lijkt wel onverzadigbaar. Na de rechteroever waar dorpen als Oorderen en Wilmarsdonk werden opgegeven, wordt nu het dorp Doel op linkeroever bedreigd. En alsof dit nog niet genoeg is wil de haven nu ook nog extra logistiek en overslag terreinen buiten het havengebied langs het Albertkanaal in het kader van het zogenaamde ENA plan.
Dit moet stoppen. Er is nog ruimte zat in het havengebieden en het is onaanvaardbaar dat de bevolking de overlast van overslag in de ENA zone moet slikken, alleen maar om de wet Major (wet die de arbeidsvoorwaarden regelt binnen het havengebied en de rechten van de dokwerkers vrijwaart) te kunnen ontwijken.
Groen! wil dat Vlaanderen zich inschrijft in de economie van morgen. Dit betekent niet verder rijden op het doodlopend spoor van Vlaanderen als transitland, dit betekent investeren in groene chemie, in een alliantie van werk en milieu waarbij jaarlijks 100.000 woningen en gebouwen worden geïsoleerd en gerenoveerd tot lage energiewoningen zodat 180.000 jobs worden gecreëerd, 100.000 gezinnen hun energiefactuur en CO2 uitstoot zien halveren en onze KMO’s door de crisis worden geholpen.
Groen! heeft een alternatief ontwikkeld voor de betoneconomie van deze Vlaamse regering zoals neergeschreven in het VIA plan. Je vindt het volledige plan, onze groene New Deal, op www.groen.be. Op dezelfde site vind je ook onze visie op de ontwikkeling van de Antwerpse haven. Samen met onze zusterpartij Groenlinks die dezelfde agressieve politiek ervaart met de haven van Rotterdam schreven we onze visie neer voor een samenwerking tussen de havens van de Rijn-Scheldedelta.
 
2. Bent u bereid om, indien uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering of vanuit de oppositie in het Vlaams parlement, mee te werken om de plannen tot het omvormen van ‘De Keer’ tot bedrijventerrein stop te zetten en De Keer verder als kwalitatieve open ruimte te ontwikkelen, waar landbouw, wonen, natuur en recreatie hun plaats krijgen?
   
Groen! zal alleen deelnemen aan een regering die zich inschrijft in de economie van morgen en die de ‘natte droom’ van het VIA plan om Vlaanderen verder uit te bouwen tot transitland achter zich laat. Een Vlaanderen met nog meer beton, nog meer lawaai, nog meer fijn stof is geen optie. In het verlengde van deze visie zullen wij ook als we in de oppositie zitten mee vechten voor het behoud van ‘De Keer’ als open ruimte.
 
3. Kunt u ons aangeven welke mensen op een verkiesbare plaats op uw lijst aanspreekbaar zijn om de problematiek van De Keer met ons in de toekomst te bespreken?
   

Ondergetekende is lijsttrekker voor de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen en te allen tijde aanspreekbaar. Ook Joost Fillet onze nummer drie, volgt de evolutie van de uitbreiding van de haven en de afbakening van het stedelijk gebied Antwerpen op de voet.

Mieke Vogels, voorzitter Groen!

 
<