RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Maandag 11 mei 2009
Verkiezingen: welke partijen zullen de Keer helpen redden?

Wij legden alle partijen enkele vragen* voor. Wie bezorgd is over De Keer, wil bij deze verkiezingen zeker weten welke partijen beloven om na de verkiezingen mee te werken aan het behoud van De Keer. Hieronder leest u de antwoorden kort samengevat.
Voor de volledige teksten kan u verder doorklikken.

CD&V

We wachten de resultaten van de studies af. Blijkt er totaal geen draagvlak voor dit project, dan zullen we daar de gepaste conclusies uit trekken.  ...meer...

Groen!

Nog meer beton, nog meer lawaai, nog meer fijn stof is geen optie. We zullen mee vechten voor het behoud van ‘De Keer’ als open ruimte.  ...meer...

LDD

Zolang er geen rationeel verantwoord plan bestaat voor de mobiliteit en de industrie rond Antwerpen:
geen industrie op De Keer.  ...meer...

NVA

De plannen die nu voorliggen zijn onaanvaardbaar.
Lokale KMO op De Keer moet wel mogelijk zijn.  ...meer...

Open VLD (geen antwoord ontvangen).  ...meer...
SLP SLP vraagt dat de Vlaamse Regering negatief zou beslissen over de voorgenomen ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het gebied De Keer.  ...meer...

SP.A

Willen echt ijveren voor het behoud (en de ontwikkeling) van het landschappelijk waardevol gebied dat “De Keer” is.  ...meer...

Vlaams Belang

Onze fractie is altijd een tegenstander geweest van het bedrijventerrein te Wommelgem-Ranst.  ...meer...

*De volledige tekst van de vragen:
1. Heeft u al de gelegenheid gehad om u te (laten) informeren over de problematiek van de bedreigde
'De Keer'?
2. Bent u bereid om, indien uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering of vanuit de oppositie in het Vlaams parlement, mee te werken om de plannen tot het omvormen van ‘De Keer’ tot bedrijventerrein stop te zetten en De Keer verder als kwalitatieve open ruimte te ontwikkelen, waar landbouw, wonen, natuur en recreatie hun plaats krijgen?
3. Kunt u ons aangeven welke mensen op een verkiesbare plaats op uw lijst aanspreekbaar zijn om de problematiek van De Keer met ons in de toekomst te bespreken?

 
MENU MENU