RED DE KEER      
MENU MENU 
 

Woensdag 18 maart 2009
OpenRuimte AdemRuimte

Meer dan dertig verenigingen en actiegroepen - waaronder Red de Keer - bundelen hun krachten voor het behoud van open ruimte en ademruimte.
Het manifest OpenRuimte AdemRuimte verduidelijkt hun standpunt en de website www.openruimteademruimte.be brengt de probleemgebieden in kaart.
Je kunt deze actie steunen door het manifest te ondertekenen.
OpenRuimte AdemRuimte wil de vele problemen die grote infrastructuurwerken (zoals het geplande ENA) meebrengen niet elk afzonderlijk oplossen, maar wil door samen te werken een breder maatschappelijk draagvlak creëren voor een duurzame investeringspolitiek op het vlak van grote infrastructuurwerken op Vlaams niveau.

OpenRuimte AdemRuimte

Manifest

Het manifest verwoordt het zo: “Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Gezonde lucht ook. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar. Nergens is het wegennet zo dicht of is het tekort aan zuivere lucht, bossen, natuur en open landschappen zo nijpend. In geen enkele andere regio is de nood aan een weldoordachte ruimtelijke ordening zo groot. Toch gaat de aanslag op de open ruimte in Vlaanderen onverminderd voort. Elke dag verdwijnt er 7,5 hectare open ruimte onder asfalt, steen en beton. Dat is de oppervlakte van 11 voetbalvelden. Dag in, dag uit.
We hebben duidelijk nood aan open ruimte. Aan ademruimte.

Het manifest in 5 punten:

Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. Toch gaat de aanslag op open ruimte onverminderd voort.
Het bestuur is het overzicht over de vele nieuwe projecten en de gevolgen voor mobiliteit, gezondheid en milieu kwijt.
Enkel inzetten op logistiek is zowel economisch als ecologisch onverstandig. Vlaanderen moet kiezen voor economische activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan lagere milieudruk.
Meer wegen zorgen niet voor vlotter auto- en vrachtverkeer. Ze zuigen nog meer verkeer aan. Genereer geen nieuwe verkeersstromen, maar vermijd ze, bouw de behoefte af.
Herstel Milieu- en mobiliteitseffectenrapporten in ere.

Conclusie

Een modern, toekomstgericht en welvarend Vlaanderen met bruisende steden en gemeenten en een sterke economie is mogelijk. Hiervoor moeten we onze landschappen of onze restende natuur niet verpesten. Ook het verkeer, fijn stof, uitstoot van broeikasgassen, lawaai en de druk op de gezondheid moeten niet toenemen voor een welvarend Vlaanderen.

Het is hoog tijd is om het debat te openen over de keuzes waar Vlaanderen voor staat.

Lees het volledige manifest op www.openruimteademruimte.be.

Op de website OpenRuimteAdemRuimte.be staat een overzichtkaart van de geplande infrastructuurwerken. Per project vind je informatie over de bedreigde locatie. Je leest waarvoor dat stukje natuur moet verdwijnen: een weg, een kantorenpark, een winkelcentrum,… De stand van zaken, het alternatief  en de reeds gevoerde acties worden toegelicht. Elk stukje open ruimte wordt verdedigd door een vereniging of actiegroep. De contactgegevens van deze actievoerder vind je ook op de website terug.

Ben je samen met deze actiegroepen bezorgd over het ondoordachte beslag op onze natuur? Onderteken dan het manifest op de website www.openruimteademruimte.be.

Meer info? Neem contact op met Nicolas De Baere.
Bond Beter Leefmilieu, tel. 02 282 19 44.

OpenRuimte Ademruimte is een samenwerking van onderstaande verenigingen:

Abllo vzw
Actief Terhagen
Ademloos vzw
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Bral vzw – Brusselse Raad voor het Leefmilieu
De Klamp
Greenpeace
Limiko vzw - Limburgse Milieukoepel
Raldes vzw
Red de Keer
Sterrebeek 2000 vzw
StRaten-Generaal
Vzw ’t Groot Gedelf
Vzw ’t Uilekot
vzw Red De Voorkempen
West-Vlaamse Milieufederatie vzw
Witte Pion
Natuurpunt Hobokense Polder
Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel vzw
JNM vzw - Jeugdbond voor Natuur en Milieu
Natuur en Landschap Meetjesland vzw
Fietsersbond Zaventem
Modal Shift
Komimo vzw - Koepel Milieu en Mobiliteit
Natuurpunt Wal
Leefbare polderdorpen
Natuurpunt
Groen vzw
Groene Gordel Front
bosdichters Lappersfort Poets Society
VBV
Limburgs Landschap
Actiegroep 'Groene Delle'
Actiecomité Kanaalzone Diepenbeek
Natuurpunt Diepenbeek
 
MENU MENU